Priporočila čebelarjem v času razglašene epidemije nalezljive bolezni covid-19

Javnost se tedensko srečuje z novimi ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljive bolezni covid-19, ki jih predpisuje Vlada Republike Slovenije. 18. oktobra 2020 je z odlokom razglasila na območju Republike Slovenije epidemijo nalezljive bolezni covid-19, ki velja 30 dni. Trenutno (ob pisanju prispevka) veljajo ukrepi, ki jih določa Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur. L. RS, št. 155/2020), v nadaljevanju Odlok o omejitvi gibanja in zbiranja ljudi, lahko pa se zgodi, da bodo v kratkem sprejeti še dodatni oz. novi predpisi. Vlada namreč vsakih sedem dni odloči, ali se bodo ukrepi še naprej uporabljali ali pa jih spremeni oz. odpravi.
V okviru Odloka o omejitvi gibanja in zbiranja ljudi, ki prične veljati s torkom, 26.10.2020 se začasno prepoveduje prehajanje ljudi med občinami. Veljajo pa tudi izjeme, med katerimi je dovoljeno opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti. Za čebelarje to pomeni, da če imajo čebelje družine registrirane v drugi občini glede na njihovo stalno ali začasno bivališče, lahko te oskrbujejo v tej občini. Seveda pa morajo ob morebitni kontroli nadzornega organa ob prehodu občin to tudi dokazati: npr. z izpisom iz Centralnega registra čebelnjakov. Pod opravljanje kmetijske dejavnosti štejemo vse dejavnosti, ki pripomorejo k pridelavi in predelavi hrane, vključno z dostavo kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov kupcem (to lahko dokazujemo z dobavnicami) ter obisk kupcev na kmetiji z namenom prevzema kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov.
Odlok o omejitvi gibanja in zbiranja ljudi prav tako začasno prepoveduje zbiranje več kot šest ljudi. To pomeni, da morebitni sestanki čebelarskih društev, na katerih bi se zbralo več kot šest ljudi, odpadejo. Če imate namen sklicati kakšen sestanek, na katerem bo prisotnih največ šest ljudi, velja opomniti, da morate upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletni strani NIJZ‑ja (zadostni medsebojni odmiki, le zdrave osebe, umivanje in razkuževanje rok, nošenje zaščitnih mask itd.). Velja pa vedeti, da je treba upoštevati omejitev gibanja ljudi med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Vseeno pa vam priporočam, če to ni nujno potrebno, da sestanke prestavite na kasnejši čas, ko bodo razmere ugodnejše oz. sestanke skušate izvesti preko spleta.
ČZS bo v novembru izvajala usposabljanja za čebelarje po spletu, s t. i. webinarji, kasneje pa odvisno od nadaljnjih ukrepov države. Te smo uvedli v proces dela konec marca letošnjega leta. Zavedamo se, da z njimi ne moremo zajeti celotne populacije čebelarjev, vendar pa se bomo v prihodnje morali prilagoditi tudi tovrstni tehnologiji. Priporočam vam, da če niste spretni z računalniki ali pametnimi telefoni, poprosite družinske člane, da vam ob prvem ogledu webinarja priskočijo na pomoč. Ugotovili boste, da uporaba omenjene tehnologije ni tako zapletena, da ji ne bi bili v prihodnje kos. Predlagamo vam, da na spletni strani ČZS spremljate nadaljnja obvestila, kjer bomo sproti objavljali teme in termine spletnih seminarjev, tj. webinarjev. Prenosi webinarjev bodo potekali v živo. Dostop do webinarjev bodo imele prijavljene osebe, ki se bodo prijavile najkasneje dan pred webinarjem.
Omeniti moram še, da svetovanja čebelarjem, ki jih opravljajo svetovalci specialisti in terenski svetovalci, potekajo enako kot do sedaj, vendar pa priporočam, da jih poskušamo izpeljati v čim večji možni meri po telefonu.
O morebitnih spremembah bomo informacije objavili na spletni strani ČZS. Upajmo, da se bo »koronasituacija« čim prej umirila oz. sanirala in da bodo naša življenja stekla po ustaljenih tirnicah. Ostanite zdravi!
Lidija Senič, vodja služb ČZS

Vir: CZS – www.czs.si