Pomoč čebelarjem – Odloka o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) nas obvešča, da je v prvi tretjini marca 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije predvidena objava Odloka o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu.

Do podpor bodo upravičene fizične ali pravne osebe, ki so vpisane v centralni register čebelnjakov in stojišč (Uradni list RS, št. 117/08, 55/13 in 92/15) in so imele na dan 30. junija 2021 prijavljeno vsaj eno čebeljo družino.

Sredstva bomo prejeli na svoj transakcijski račun samodejno brez oddajanja vlog. Izjeme bodo edino pri upravičencih, ki so v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji, nimajo poravnanih davčnih obveznosti ali nimajo ali nimajo odprtega transakcijskega računa. Skrajni rok za ureditev teh zahtev je 7.3.2022.

Več si preberite v  dopisu MKGP, ki je v prilogi.