? Urnik usposabljanj – januar 2019

Unik usposabljanja v juniju 2019

 Datum  Čas  Tema Izvajalec Kraj Kontakt
 8. 1.  16.00  Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITVENI  Mag. Andreja Kandolf Borovšak  Čebelarski center Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica  ga. Kandolf 040/436 514
 8. 1.  16.00  Zatiranje varoj pri čebelah v klasičnem čebelarstvu *  mag. Vida Lešnik  Čebelarski center Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica, Slovenska Bistrica  ga. Lešnik 041/ 645 792
 9. 1.  16.00  Varoza čebel *

 mag. Mira Jenko Rogelj

 Lovski dom, Grajska cesta 59, Bled  ga. Jenko Rogelj 041/645 769
 9. 1.   16.30  Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV  Tomaž Samec  Razvojni center narave, Bistriška cesta 68, Poljčane  g. Rojs 041/826 690
 9. 1.   16.00  Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV  Mag. Andreja Kandolf Borovšak  Sejna soba Občine Tržič  g. Perne 041/643 506
 9. 1.  16.00

 Možnost pridobivanja in črpanja nepovratnih sredstev

 Tanja Magdič  Restavracija Gastro, Rajšpova ulica 12, Ptuj  g. Repič 031/484 527
 9. 1.  17.00  Apitehnični ukrepi  Vlado Auguštin  Gasilski dom Stična, Stična 144  ga. Pevec 031/351 121
 9. 1.  17.00  Oskrba čebeljih družin za uspešno prezimovanje **  Brane Borštnik   Krajevna skupnost Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, Solkan   g. Hozjan 041/474 403
 9. 1.  18.00

 Sadjarstvo in čebelarstvo **

 Janez Gačnik  Okrepčevalnica Šprajcar, Britof 338, Britof  g. Tiringer 041/971 121
 10. 1.  17.00

 Sadjarstvo in čebelarstvo **

 Janez Gačnik  V prostorih občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec  g. Pavlovič 040/814 270
 10. 1.   17.00

 Delavnica o senzoričnih lastnostih medu

 Nataša Lilek

 ČRIC, Rožna dolina 50a, Lesce

 g. Perčič 041/523 781

 11. 1.   16.00

 Oskrba čebeljih družin za uspešno prezimovanje **

 Franc Podrižnik   Bar Veseljak«, Šolska ulica 10a, Slovenj Gradec  g. Jelen 041/522 230
 14. 1.   16.00

 Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja s področja prodaje in trženja

 Nataša Klemenčič Štrukelj  Čebelarski dom Lovrenc na Pohorju, Čebelarska ulica 2, Lovrenc na Pohorju  ga. Obrulj 070/867 344
 15. 1.   16.00

 Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja s področja 

 Tanja Magdič  KTC (Kulturno turističnem centru) na Sv. Ani  g. Kolarič 031/752 828
 15. 1.   16.00

 Zatiranje varoj pri čebelah v klasičnem čebelarstvu *

 Mateja Ratiznojnik  Kulturno in upravno središče Sveti Jurij, Ulica B. Krefta 14, Sveti Jurij ob Ščavnici.  ga. Ratiznojnik 031/622 730
 15. 1.  17.00

 Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV

 Mag. Andreja Kandolf Borovšak  Čebelarski dom Ribnica  g. Škulj 041/368 115
 16. 1.  16.00

 Zatiranje varoj pri čebelah v klasičnem čebelarstvu *

 mag. Vida Lešnik  OŠ Cirkulane, Cirkulane 57, Cirkulane  ga. Lešnik 041/ 645 792
 16. 1.  17.00

 Pridelava in predelava voska

 Vlado Auguštin  Gostišče Šadl (pri cerkvi), Križevci pri Ljutomeru 10  g. Ostrc 041/208 239
 19. 1.  16.00

 Oskrba čebeljih družin za uspešno prezimovanje **

 Brane Borštnik   Občinska zgradba Kobilje  g. Balažic 051/393 142
 20. 1.   17.00

 Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV

 Nataša Lilek  Gasilski dom Stična, Stična 144  ga. Pevec 031/351 121
 21. 1.  16.00

 Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja s področja prodaje in trženja

 Nataša Klemenčič Štrukelj  Dom krajanov, Pločanska ulica 8, Ljubljana – Šmartno  g. Ivanjko 040/412 690
 21. 1.  16.00 

 Zatiranje varoj pri čebelah v klasičnem čebelarstvu *

 mag. Vida Lešnik  OŠ Jurovski Dol, Jurovski Dol 13, Jurovski Dol  ga. Lešnik 041/ 645 792
 21. 1.  17.00

 Apiterapija **

 Franci Šivic

 Čopova rojstna hiša, Žirovnica 14, Žirovnica

 g. Pogačnik 041/618 775

 22. 1.  17.00

 Apitehnični ukrepi

 Simon Golob

 OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana

 g. Süssinger 051/604-492

 23. 1.  16.00

 Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV

 Mag. Andreja Kandolf Borovšak

 Narodni dom Logatec, Tržaška 44, Logatec

 g. Nagode 041/429-465

 23. 1.  16.00

 Medena kulinarika – delavnica **

 Marija Arh Ivanšek

 kraj bo sporočen naknadno na spletni strani ČZS

 g. Lesnjak 031/340-875 (obvezna prijava)

 23. 1.  17.00

 Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV

 Nataša Lilek

 Krajevna skupnost Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, Solkan

 g. Šuligoj 041/583-596

 23. 1.  17.00

 Apitehnični ukrepi

 Vlado Avguštin

 Čebelarski dom ČD Zagorje (pri piceriji Čebelica), Valvazorjeva 2, Izlake

 g. Dolinšek 031/881-999

 24. 1.  16.00

 Izračun lastne cene

 Tanja Magdič

 Čebelarski center Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica

 ga. Kovačevič 01/729 61 24

 25. 1. 16.00

Zatiranje varoj pri čebelah v klasičnem čebelarstvu ter Varoza – pravna podlaga, sledljivost in farmakovigilanca *

Alenka Jurić

OŠ Radeče, Šolska pot 5, Radeče

ga. Jurić 041/900 005

 25. 1. 17.00

Apitehnični ukrepi

Vlado Auguštin

Kulturni dom Vojnik, Celjska cesta 23, Vojnik

g. Babnik 041/211 295

 25. 1. n.p.

Ekološko in biodinamično (Demeter) čebelarjenje

Michael Weiler

ČRIC, Rožna dolina 50a, Lesce

ga. Kolar 040/608 717

25. 1.  18.00

Pomen ekološkega in biodinamičnega čebelarjenja za našo skupno prihodnost

Michael Weiler

ČRIC, Rožna dolina 50a, Lesce

ga. Kolar 040/608 717

26. 1. n.p.

Ekološko in biodinamično (Demeter) čebelarjenje

Michael Weiler

ČRIC, Rožna dolina 50a, Lesce

ga. Kolar 040/608 717

28. 1.  17.00

Apiterapija **

Franci Šivic

Center Ig, Banija 4, Ig

g. Šteblaj 041/395 861

29. 1. 16.00

Zatiranje varoj pri čebelah v klasičnem čebelarstvu *

Mateja Ratiznojnik

OŠ Apače, Apače 38, Apače

ga. Ratiznojnik 031/622 730

29. 1. 16.00

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV

Mag. Andreja Kandolf Borovšak

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

g. Gradišnik 031/836 460

29. 1. 17.00

Apitehnični ukrepi

Simon Golob

Zavod za gozdove, Trg sv. Ahacija 2, Idrija

g. Kolenc 041/468 121

30. 1.  17.00

Apitehnični ukrepi

Vlado Avguštin

Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, Dobrunje

ga. Počervina 040/666 208

30. 1.  17.00

Zatiranje varoj pri čebelah v klasičnem čebelarstvu ter Varoza – pravna podlaga, sledljivost in farmakovigilanca *

Alenka Jurić

Ljudska univerza v Velenju, Titov trg 2, Velenje

ga. Jurić 041/900 005

31. 1. 16.30

Ekonomika čebelarjenja – izračun lastne cene

Tanja Magdič

ČRIC, Rožna dolina 50a, Lesce

g. Korošec 031/616 187

31. 1.  17.00

Apitehnični ukrepi

Simon Golob

OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, Šentrupert

g. Tratar 041/824 920

31. 1.  17.00

Oskrba čebeljih družin za uspešno prezimovanje **

Brane Borštnik

POŠ Ihan, Šolska ulica 5, Ihan

g. Jus 041/626 741

* Program izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel (vsi izvajalci so dr. vet. med.). ** Usposabljanja iz Programa ukrepov na področju čebelarstva.